SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1 (2002)

Epidural Anestezi Stresinde Kortizolün Rolü

Berit Gökçe Ceylan, Füsun Eroğlu, Lütfi Yavuz

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2002 Mart; 9(1)


Epidural Anestezi Stresinde Kortizolün Rolü


Berit Gökçe Ceylan, pusun Eroğlu, Lütfi Yavuz


Özet

Cerrahiye stress yanıt cerrahi prosedürün şiddetine bağlı olarak hafifi yada şiddetli olabilir. Değerlendirilmesinde en sık kullanılan parametre kortizoldür. Kullanacağımız anaestezi türü önemli rol oyna­maktadır. Epidural anestezi genel anaesteziye kıyasla stress yaratın önlenmesinde giderek daha yaygın kul­lanım alam bulmaktadır.Anahtar kelimeler: Stres yarat, kortizol, epidural anestezi. AbstractAbstractThe role of cortisol in stress of epidural anesthesia

Surgical stress response can be mild ör severe related to the type of the procedure. Most often used parameter in evaluation of it is cortisol. The type of anesthesia acts the main role at this moment. Epidural anesthesia compared to general anesthesia is being more wide-spread for preventing stress response.Keywords: Stress response, cortisol, epidural anesthesia.

Tam Metin: PDF