SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1 (2002)

Yarık Damak Dudak Aile Rehberi

Mübin Hoşnuter, Erol Aktunç, Eksal Kargı, Murat Ünalacak, Orhan Babucçu, Nejat Demircan, Ahmet Işıkdemir

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2002 Mart; 9(1)


Yarık Damak Dudak Aile Rehberi


Mübin Hoşnuter, Erol Aktunç, Eksal Kargı, Murat Ünalacak, Orhan Babucçu, Nejat Demircari, Ahmet Işıkdemir


Özet

Yarık dudak ve damak deformitesi ile yaşamak, hem aile hem de çocuk için ciddi bir problemdir. Yarık dudak ve damak deformitesi üst çene kemiğini oluşturan embriyonik dokuların yetersiz birleşmesi sonucunda gelişmektedir. Bu deformite bazen ağız tavanının hem yumuşak hem sert damak bölümlerini içine alabilmek­tedir. Canlı doğumlarda yarık dudak ve damak insidansı Asyalılarda 1:470-850 , Siyah ırkta 1:1370-5000 ve Beyaz ırkta ise 1:775-1000 olarak tahmin edilmektedir. Yarık dudak ve damak deformitesi multifaktoryel eti-yolojiye sahiptir. Deformiteli çocukların bakımında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar, beslenme, hava yolunun açık tutulması, ortakulak hastalıkları ve eşlik edebilecek diğer anomalilerdir. Bebek doğumu takiben taburcu edilirken mutlaka bir plastik cerrah tarafından değerlendirilmelidir. Çocuğun tıbbi bakımında birçok tıbbi branş rol almaktadır.Anahtar Kelimeler: Yarık dudak ve damak, hasta bilgilendirmeAbstractpamily guide of cleft lip and palate

Living with a child who has a cleft lip and palate deformity is a serious problem to overcome for both the child and the family. A cleft lip and palate is an incomplete fusion of the embrionic processes of the upper jaw some-times including the bony and soft tissues of the roof of the mouth. The incidance of cleft lip and palate among live born babies is estimated to be 1:470-1:850 in asians, 1:1370-1:5000 in blacks and 1:775-1:1000 in whites . Clefting of lip and palate seems to be multifactorial in nature. Important points about the çare for children with CLP are feeding, maintenance of an airway, middle ear diseases and possibility of other abnormalities. Infant should be evaluated by a plastic surgeon soon after discharge from the hospital. The medical treatment for your child usually necessitate several medical specialists. So your child's doctor ör team is best able to chart the course for you.Keyvvords: Cleft lip and palate, patient information.

Tam Metin: PDF