SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2 (2002)

25 Yaşındaki kadın hastada meme derisi altında Dermatofibrosarkoma Protuberans Bir Olgu Sunumu

Nermin Karahan, Nilgün Kapucuoğlu, Metin Ciriş, Özden Çandır

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2002 Haziran; 9(2)25 Yaşındaki kadın hastada meme derisi altında Dermatofibrosarkoma Protuberans Bir Olgu Sunumu


Nermin KARAHAN, Nilgün KAPUCUOĞLU, Metin ÇİRİŞ,
Özden ÇANDIRözet

Dermatofibrosarkoma protuberans (DpSP) deri altı yumuşak dokunun, yavaş büyüyen ancak lokal agresivite-si yüksek olan intermediet malignensiye sahip bir fibröz tümörüdür. Dermatofibrosarkoma protuberans en çok proksimal ekstremitelerde ve gövdede görülür. Olgu, dermatofibrosarkoma protuberansın meme derisi altındaki yerleşimi nedeniyle çok nadir görülen bir durum olarak değerlendirildi. Bu yazıda; meme derisi altındaki dokudan çıkan, klinik olarak primer meme tümörünü taklit eden bir DpSP olgusu tartışıldı.Anahtar kelimeler: Dermatofibrosarkoma protuberans, meme derisi, kitleAbstractDermatofibrosarcoma protuberans under the breast skin in a 25 years old women: A case report

Dermatofibrosarkoma protuberansis a slow growing fibrous tümör of subcutaneous sotf tissue but interme-diate malignancy which is high local aggressiveness. DpSP is encountered in proximal ekstremites and trunk most. Due to location of DpSP under breast skin , this case is evaluated as very rarely encounteredJn our paper, clinically imitating a primer breast tümör and arising from cutaneous tissue under breast skin is dis-cussed.Keywords: Dermatofibrosarcoma protuberans, skin of breast, mass

Tam Metin: PDF