SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2 (2002)

Castleman Hastalığı Olan Bir Olgu Sunumu

Nermin Karahan, Özden Çandır

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2002 Haziran; 9(2)Castleman hastalığı olan bir olgu sunumu


Nermin KARARAN, Özden ÇANDIRÖzet

Castleman hastalığı etyolojisi tam olarak bilinmeyen lenf oprolif eratif bir hastalıktır. Bu yazıda boyunda soliter kitle oluşturmuş klinik olarak malign neoplazmı taklit eden pediatrik Castleman hastalığı sunuldu.Anahtar kelimeler: Castleman Hastalığı, Boyunda Kitle AbstractAbstractCasÜeman's disease: A case report

Castleman disease is a lymphoproliferative disorder that its etiology is not known exactiy. in this case report, pediatric Castleman disease clinicaly imitating malign neoplasm and which has developed a solid mass in neck is presented.Keywords: Castleman Disease, mass of neck

Tam Metin: PDF