SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 3 (2002)

Mesane Değişici Epitel Hücreli Tümörlerinde Agnor Skorunun Who 1973, Who/ Isup 1998 ve Who 1999 sistemleri ile ilişkisi

Nilgün Kapucuoğlu, Nermin Karahan, T.Ahmet Serel, Özden Çandır

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2002 Eylül; 9(3)Mesane Değişici Epitel Hücreli Tümörlerinde Agnor Skorunun Who 1973, Who/ Isup 1998 ve Who 1999 sistemleri ile ilişkisiNilgün Kapucuoğlu, Nermin Karahan, T. Ahmet Serel, Özden Çandırözet

Mesane Değişici Epitel Hücreli Tümörlerinde AgNOR Skorunun WHO1973, WHO/ ISUP 1998 ve WHO1999 Sistemleri İle İlişkisi

Amaç: Bu çalışmada mesane tümörlerini grade'lemede kullanılan WHO 1973, WHO/ISUP 1998,WHO 1999 sistemleri ve AgNOR skorları arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Yöntem: Çalışma grubunu 40 hasta oluşturmuştur. Bu üç sisteme göre arşivden çıkarılan hematoksilen&eozin boyalı preparatlar aşürmacılardan biri tarafından tekrar değerlendirilmiş, her vakadan seçilen bir blok prolif-eratif aktivite değerlendirmek için AgNOR yöntemi ile boyanmıştır.

Sonuçlar: WHO 1973 sistemine göre karsinomlann AgNOR ortalaması grade 1,2,3 için 5.5, 9.21, 10.29'dur. Grade l ve 2 ile grade l ve 3 tümörlerin AgNOR ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p

Tam Metin: PDF