SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 3 (2002)

Çocuklarda kazara oluşan özofagus yanıkları

İ.Faruk Özgüner, Çağrı Savaş, M.Sunay Yavuz, Ş.Abdullah Kaya, B.İlker Büyükyavuz

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2002 Eylül; 9(3)Çocuklarda kazara oluşan özofagus yanıkları


İ. Faruk Özgüner, Çağrı Savaş, M. Sunay Yavuz,
Ş. Abdullah Kaya, B. İlker BüyükyavuzÖzet

Çocuklarda kazara içilen yakıcı maddeler özofagus darlığından ölüme kadar değişen önemli sonuçlara neden olabilmektedir. Özellikle başlangıç safhasındaki tedavi planı çok önemlidir. Bu çalışmada 1997-2000 yıllan arasında çocuk cerrahisi kliniğimize yakıcı madde içme şikayeti veya şüphesi ile başvuran 42 hastanın has­tane kayıtlan geriye dönük olarak incelenmiş ve sonuçları tartışılmıştır. En sık yakıcı madde içen yaş grubu 0-6 yaş grubu olarak saptanmıştır. Çalışmamızda en sık içilen yakıcı madde çamaşır suyudur (sodyum hipok-lorit).Anahtar kelimeler: Özofagus yanıkları, Yakıcı madde, çocukluk çağıAbstractThe Acadental Caustic Esophagıtıs in Chıldren

Accidental ingestion of caustic substances may be caused important complications such as esophageal stric-ture ör death. The protocol for treatment of this injury is extremely important, especially in the initial phase. in this study, 42 patient who admitted to pediatric surgery department of our hospital due to caustic substance ingestion evaluated retrospectively between 1997-2000 years. The most frequent suffer from caustic substance ingestion group was found 0-6 age group and the most frequent caustic substance which ingested from chil-dren was household bleach (Sodium hypochlorite) in this study.Key words: Caustic esophagitis, caustic substance, childhood

Tam Metin: PDF