SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 4 (2002)

Pankreasın Solid- Kistik Papiller Tümörü Bir Olgu Sunumu

Nermin Karahan, Özden Çandır, Mert Köroğlu, Orhan Oyar

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2002 Aralık; 9(4)

Pankreasın Solid- Kistik Papiller Tümörü Bir Olgu SunumuNermin KARAHAN, Özden ÇANDIR, Mert KÖROĞLU,
Orhan OYARözet

Batında kitle ön tanısı ile öpere edilen 28 yaşındaki bayan hastada pankreas başında lokalize kitle tespit edil­di. Eksize edilen kitle histopatolojik ve immünohistokimyasal olarak incelendi ve pankreasın solid kistik papiller tümörü olarak tanımlandı. Olgu nadir görülmesi nedeniyle sunuldu.Anahtar kelimeler: solid ve kistik papiller tümör, pankreasAbstractSolid-cystic papillary tümör of the pancreas: A case report

28 year old woman presented with an intraabdominal mass was diagnosed as localized mass on the head of the pancreas. On histopathologic and immunohistochemical examinations, the excised specimen was deter-mined to be a solid cystic papillary tümör of the pancreas. This particular case is discussed due to its rare occurence.Keywords: Solid and Cystic papillary tumor,pancreas

Tam Metin: PDF