SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1995)

Akut Serebrovasküler Hastalıklarda Elektrokardiografik Değişiklikler

M. Numan Tamer, Galip Akhan, Şuayip Çırak, M. Tuğrul Sezer, Yusuf Erdoğan

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Mart; 2(1)


Akut Serebrovasküler Hastalıklarda Elektrokardiografik Değişiklikler


M. Numan Tamer Galip Akhan Şuayip Çırak M. Tuğrul Sezer Yusuf Erdoğan


Özet

Bu çalışmada 209 akut Serebrovasküler hastalıklı (SVH) hastanın (% 56.0 kadın, % 44.0 erkek; ortalama yaş 65.3±11.5) elektrokardiografıleri (EKG) incelenmiş, 62 olgudan oluşan kontrol grubunun EKG'leri (% 43.6 kadın, % 56.4 erkek; ortalama yaş 57.9±17.9) ile karşilaştmlmıştır.

Başvuru anında hastaların % 89.0'mda EKG anormallikleri varken bu oran kontrol grubunda % 53.2 bulundu (p

Tam Metin: PDF