SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1995)

VISX 20/20 Excimer Laser Sistemi, Uygulama Yöntemimiz ve 3 Aylık Takip Sonuçlarımız

Nusret Baş, Hanefi Çatar, Ercan Mensiz, Mehmet Cantürk, Orhan Özhan

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Haziran; 2(2)


VISX 20/20 Excimer Laser Sistemi, Uygulama Yöntemimiz ve 3 Aylık Takip Sonuçlarımız


Nusret Baş Hanefi Çatar Ercan Mensiz Mehmet Cantüric Orhan Özhan


Özet

Miyopi tedavisinde 193 nm'lik Argon Fluorid Excimer Laser ile fotorefraktif keratektomi (PRK) uygulaması, optik zonda 5-6 mm çapında lens tarzında bir kısmın kornea stromasından mikron seviyesi hassasiyetinde ve çevre dokulara zarar vermeksizin ablaze edilerek ön korneanın kısmeti dûzleştirümesi ve keratometrik gücünün azaltılması işlemidir. Excimer laserle periferik optik zonda ablazyon yapılarak hipermetropik PRK da yapılabilmektedir. Ablazyon işlemi korneal opasitetere veya irregülaritelere yönelik olarak yapıldığında ise fototerapotik keratektomi (PTK) adım almaktadır. PTK ve miyopik PRK kliniğimizde 3 Mayıs 1993 tarihinden itibaren uygulamaya girmiştir. Takibeden 8 aylık sürede Türkiye Gazetesi Hastanesi Göz Kliniği Laser Tedavi Merkezi Exdmer Laser Seksiyonunda 349 PRK, 14 PTK işlemi gerçekleştirdik. Bu makalemizde uygulama yöntemimiz yanında kullandığımız sistemin özelliklerini ve 3 aylık takip sonuçlarımızı aktarıyoruz.


Anahtar Kelimeler: Miyopi, excimer laser, fotorefraktif keratektomi.


Abstract


VISX 20/20 Excimer Laser System, Our Application Methods and Results for 3 Months FoIIow Up

Photorefractive keratectomy with 193 nm Argon Fluorid Excimer Laser is aprocedure ofablüting a lenticle from corneal stroma ofoptic zone and reducing the corneal po\ver due toflattenihg without damage to the adjacent tissues. Also hyperopic PRK is possible by ablating optic zone periphery. it is called phototherapeutic keratectomy (PTK) when ablation is used to reduce corneal opacities and irregularities. Fourteen PTK and 349 myopic PRK is carried out in 8 months following period after May 3th 1993 in Türkiye Hospiial Excimer Laser Section of Ey e Clinic. in this paper we present our application methods, excimer laser system and resultsfor 3 months f ollovv up.Key Words: Myopia, excimer laser, photorefractive keratectomy.

Tam Metin: PDF