SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1995)

Kasık Fıtıklarında "Prolene Mesh" ile Gerilimsiz Onarım

Mehmet Kürşat Bozkurt, Ekmel Tezel, Neşet Hayri Gökok

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Haziran; 2(2)

Kasık Fıtıklarında "Prolene Mesh" ile Gerilimsiz Onarım


Mehmet Kürşat Bozkurt Ekmel Tezel Neşet Hayri Gökok


Özet

İnguinal fıtık onarımı cerrahların en sık yaptığı operasyondur. Primer inguinal fıtık onarımında başarısızlık oranı % 10-15'tir. Bassini'den beri bu oranı düşürmek için değişik inguinal fıtık onarımı teknikleri uygulanmıştır. Bu tekniklerin çoğunda dikiş hattında gerilim dezavantajı vardır. Normalde yan yana olmayan dokuların bir araya getirilmesi gerilime yol açar. Gerilim fıtık nüksünün en önemli nedenidir. Mesh protez kullanılarak yapılan fıtık onarımlarında gerilim olmaz, hastada daha az ağrı olur ve nüks oranı diğer tekniklerden daha düşüktür.


Anahtar Kelimeler: Fıtık, kasık fıtığı, gerilimsiz onarım.


Abstract


Tension Free Repair of inguinal Hernia with "Prolene Mesh"

The most common operation performed by a surgeon is inguinal herniorraphy. Primary inguinal hernia repairs havefailure rates of 10 % to 15 %. Since Bassini, different technigues of inguinal hernia repair have been used to reduce this rate. Most inguinal hernia repair techniques have the disadvantage of tension on the suture Üne. Approximation ofnormally unapposed tissues causes tension. Tension is the most important etiologic factor in hernia recurrence. inguinal hernia repair vvith a mesh prosthesis causes no tension, with lesspain and disability, and has the recurrence rate lower than other methods.


Key Words: Hernia, inguinal hernia, tension free.

Tam Metin: PDF