SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1 (2003)

Kayseri ili Hacılar ilçesindeki on yıllık (1986-1995) ölüm kayıtlarının değerlendirilmesi

Mustafa Öztürk, Sema Kırbıyık

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2003 Mart; 10(1)Kayseri ili Hacılar ilçesindeki on yıllık (1986-1995) ölüm kayıtlarının değerlendirilmesi


Mustafa Öztürk Sema KırbıyıkÖzet

Amaç: Ölüm istatistikleri, sağlık hizmetlerinin planlanmasında önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle bu çalışma, araştırma bölgesindeki mortalite nedenlerini ve hızlarını belirlemek ve on yıllık bir zaman diliminde bu hızlardaki değişimi ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Kayseri ili Hacılar ilçesinde bulunan iki sağlık ocağının ölüm defterleri incelendi ve 1986-1995 yılları- na ait toplam 609 ölüm olgusu değerlendirmeye alındı. Belirlenen ölüm nedenleri ve mortalite hızlarına, on yıllık zaman diliminin yanısıra cinsiyet, yaş gibi çeşitli özelliklerin etkisi araştırıldı. Bulgular: On yıllık süre içerisinde 0-4 yaş orantılı ölüm hızı (OÖH)'nın azaldığı, buna karşılık 50 +yaş OÖH'nın arttığı gözlendi: 1986-88 yıllarına ait ortalama 0-4 yaş ve 50 +yaş OÖH'lar sırasıyla 20.3 ve 68.4 iken 1993-95 yıllarına ait bu rakamlar sırasıyla 7.9 ve 84.0 idi. Benzer şekilde kardiyovasküler hastalıklar ve kanser nedeniyle ölümler ilk üç yıldaki ölümlerin %9.7 sini oluştururken, son üç yıldakilerin %18.4 nü oluşturmakta idi. Buna karşın enfeksiyon hastalıkları ve perinatal nedenlerle oluşan ölümlerin bu sürede içerisinde azaldığı ve %13.3 den %1.8 e düştüğü gözlendi. Sonuç: Ölüm nedenleri, hız ve oranlarında görülen bu değişiklikler, on yıllık süre içerisinde bölge halkının sağlık düzeyinde olumlu gelişme olduğunun göstergesi olarak kabul edilir.Anahtar kelimeler: Ölüm (Mortalite), Ölüm hızları, Ölüm nedenleriAbstract

Objective : The mortality statistics has an important role in planning of the health services. This study has been performed to determine the mortality causes and rates in related regions and to show the changes in mortali- ty rates in a decade. Methods : The mortality registry of the two primary health centers in Hacılar - Kayseri have been reviewed and a total of 609 mortality cases between 1986 - 1995 years have been evaluated. The effects of ten years' peri- od, gender, age and other factors on death causes and mortality rates have been researched. Results : In ten years' period, it has been observed that the mortality in 0 - 4 years age group has been declined, whereas the mortality in 50+ years age group has been increased : The mean mortality rates of 0 - 4 years and 50+ years age groups were 20.3% and 68.4% between 1986 - 1988 and 7.9% and 84.0% between 1993 - 1995, respectively. Likewise, the propotion of deaths from cardiovascular diseases and cancer was 9.7% in first three years and 18.4% in last three years. Furthermore, the proportion of deaths from infectious diseases and peri- natal causes has been declined from 13.3 per cent to 1.8 per cent during this period. Conclusion : These changes observed in mortality causes and rates suggest that there is an improvement in the health status of the related people.Keywords: Mortality, Mortality Rates, Causes of death

Tam Metin: PDF