SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 2 (2003)

Chlorpiriphos-ethil'in rat plazmasinda in vivo lipoperoksidatif etkisi ile melatonin ve vitamin C +vitamin E'nin koruyucu etkilerinin araştirilmasi

İbrahim Kılınç, İrfan Altuntaş, Mahiye Kaptanağası, Duygu Kumbul Doğuç, Hakan Mollaoğlu, Süleyman Kaleli

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2003 Haziran; 10(2)


Chlorpiriphos-ethil'in rat plazmasinda in vivo lipoperoksidatif etkisi ile melatonin ve vitamin C +vitamin E'nin koruyucu etkilerinin araştirilmasiİbrahim Kilinç, İrfan Altuntaş, Mahiye Kaptanağasi,
Duygu Kumbul Doguç , Hakan Mollaoğlu, Süleyman KaleliÖzet

Chlorpiriphos-ethil'e (CE) maruz kalan ratlarin plazmalarinda melatonin ile vitamin C ve vitamin E kombi- nasionunun koruyucu etkileri araştirildi. Denei gruplari şu şekilde organize edildi: Kontrol grubu (C), CE verilen grup (CE), vitamin E + vitamin C verilen grup (Vit), melatonin verilen grup (Mel), vitamin E + vitamin E + CE verilen grup (Vit+CE) ve melatonin + CE verilen grup (Mel+CE). İlgili gruplara alti gün vitaminler ve melatonin verilirken beşinci ve altinci gün CE verildi. Uigun teknikle biyokimiasal çalişmalar için kan örnekleri alindi. Plazmada Tiobarbitürik Asitle Reaksiyon Veren Substratlar (TBARS) ve Antioksidan Potansiiel (AOP) düzeileri ölçüldü. TBARS CE grubunda kontrol grubuna göre iüksek iken, CE grubu ile karşilaştirildiginda Mel+CE ve Vit+CE gruplarinda anlamli olarak düşük bulundu. AOP ise TBARS'in tersine kontrol grubu ile karşilaştirildiginda CE grubunda düşük bulunurken, CE grubu ile karşilaştirildiginda Mel+CE ve Vit+CE gruplarinda anlamli olarak iüksek bulundu (p

Tam Metin: PDF