SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1995)

Obsrüksiyon Yapan Bir Kolonik Lipom Vakası

Ekmel Tezel, Aydın Düzgün, Leyla Ciner, Öge Taşçılar, Leyla Memiş, Ertan Tatlıcıoğlu

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Haziran; 2(2)

Obsrüksiyon Yapan Bir Kolonik Lipom Vakası

Ekmel Tezel Aydın Düzgün Leyla Ciner Öge Taşçılar
Leyla Memiş Ertan Tatlıcıoğlu

ÖZET

Lipomlar intestinal traktus boyunca yerleşim gösterebilirler. En sık kolonda yerleşirler ve kolonun adenomdan sonra en sık görülen benign tümörleridir. Ancak yine de oldukça nadirdirler.

Anahtar Kelimeler: Lipom, kolon.

A Case of Colonic Lipoma Presenting with Obstruction

Abstract

Lipomas may occur through the intestinal tract,the colon having the highest incidence, where lipomas are the second most common benign neoplasm after adenomas. Nevertheless they are uncommon

Key Words: Lipoma, kolon.

Tam Metin: PDF