SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1 (2004)

Geriatrik yaş grubunda çimentolu kalça protezi uygulamasının santral sıcaklık ve hemodinamik değişikliklere etkisi

Lütfi Yavuz, Füsun Eroğlu, Berit G. Ceylan, Ayşegül Uçar, Ethem F. Mumcu

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2004 Mart; 11(1)
Geriatrik yaş grubunda çimentolu kalça protezi uygulamasının santral sıcaklık ve hemodinamik değişikliklere etkisiLütfi Yavuz, Füsun Eroğlu, Berit G. Ceylan, Ayşegül Uçar, Ethem F. MumcuÖzet

Femur boyun kırıklarının cerrahi tedavisinde protez uygulaması, çimentolu veya çimentosuz olarak yapıla- bilmektedir. Çimentonun hazırlanışı sırasında lokal olarak artan çimento ısısının sistemik bir sıcaklık artışına yol açıp açmadığı ve bu olası etkinin hemodinamik sistem üzerine olan etkileşimini araştırdık. Femur boyun kırığı nedeniyle çimento kullanılarak total kalça protezi uygulanacak geriatrik yaş grubuna giren 60 yaş üzeri 20 olgu çalışmaya alındı. Kardiak noninvaziv monitörizasyon uygulandı. Sistolik, diastolik arter basıncı, kalp atım hızı ve periferik oksijen satürasyonu değerleri kaydedildi. Anestezi indüksiyonu 0.2 mg kg-1 propofol ve 0.1 mg kg-1 cisatracurium ile gerçekleştirildi ve endotrakeal entübasyon yapıldı. 10 ml kg-1 tidal volümle 12 dk-1 frekans altında volüm kontrollü mekanik ventilasyona başlandı. Anestezi idamesi için % 2-3 sevofluran % 50 O2 + % 50 N2O kullanıldı. Entübasyon sonrası özefagus ısı probu özefagusun 2/3 alt kısmına gelecek şekilde

yerleştirilerek devamlı santral sıcaklık monitörize edildi, veriler 15 dk aralarla kaydedildi. Çimento (methylmethacrylate) kullanımı öncesi ve sonrasında 3 dk aralarla 9. dk kadar sıcaklık ve hemodinamik veri- leri kaydedildi. Veriler paired samples t-test ile değerlendirildi; p>0.05 anlamsız, p

Tam Metin: PDF