SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2 (2004)

Panoramik radyografilerde ortaya çıkan hataların tipleri ve sıklığı

Ülkem Aydın, Yıldıray Aybar

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2004 Haziran; 11(2)


Panoramik radyografilerde ortaya çıkan hataların tipleri ve sıklığı


Ülkem Aydın, Yıldıray AybarÖzet

Amaç: Tekrar gerektiren panoramik radyografilerdeki hataların tip ve sıklığını belirlemek. Gereç ve Yöntem: Tekrar gerektiren 500 panoramik radyografi incelendi ve hatalar pozisyonlandırma hataları ve teknik hatalar olarak sınıflandırıldı. Hata tipleri ve görülme sıklıkları belirlendi. Bulgular: Yirmi farklı tipte hata ile karşılaşıldı. En sık rastlanan hata ışınlama sırasında hastanın dilini damağına değdirmemiş olmasıydı. Hastanın başının fazla öne eğilmiş ve fazla önde konumlanmış olması sık rastlanan diğer pozisyonlandırma hatalarıydı. Banyo lekeleri ve yoğunluk hataları en sık rastlanan teknik hatalardı. Sonuç: Hastaların radyografi çekimleri sırasında doğru şekilde pozisyonlandırılması ve bilgilendirilmesi, panoramik radyografi uygula- malarında kaliteyi arttıracak en önemli faktörlerdir.Anahtar Kelimeler : panoramik radyografi, radyografi hataları, diagnostik kaliteAbstractThe types and frequency of errors in panoramic radiographs Aim:

To identify the type and frequency of errors in diagnostically unacceptable panoramic radiographs. Materials and Methods: Diagnostically unacceptable 500 panoramic radiographs were reviewed and errors were classified as positioning and technical errors. The type and frequency of errors were determined. Results: Twenty different types of errors were encountered. The most common error was patient's not positioning the tongue in the palate during exposure. Tipping the patient's chin too far downward, and forward were the other frequent positioning errors. The most frequent technical errors were processing solution stains and den- sity errors. Conclusion: Proper patient positioning and instructioning are significant factors in improving the quality in panoramic radiography.Keywords: panoramic radiography, radiographic error, diagnostic quality

Tam Metin: PDF