SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2 (2004)

2,4-Diklorofenoksiasetik asit'in ikinci çapraz yavruların böbreğinde bazı antioxidant enzimlerin aktiviteleri üzerine etkisi

H.Ramazn Yılmaz, Eşref Yüksel, Yusuf Türköz

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2004 Haziran; 11(2)
2,4-Diklorofenoksiasetik asit'in ikinci çapraz yavruların böbreğinde bazı antioxidant enzimlerin aktiviteleri üzerine etkisiH.Ramazan Yılmaz, Eşref Yüksel, Yusuf TürkozÖzet

2,4-diklorofenoksiasetik asit (2,4-D) tarımda geniş yapraklı yabani otların kontrolünde kullanılan sistemik bir herbisittir. Fakat, bazı çalışmalar, 2,4-D'in karsinojenik, mutajenik, klastogenik ve nörotoksik bir ajan olduğunu belirtmektedirler. Bu çalışmanın amacı, 2,4-D'in ikinci çapraz yavruların ( Mus musculus) böbreğinde antioksidan enzimlerden süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve katalaz (CAT) enzimlerinin aktiviteleri üzerine etkilerini incelemektir. Dişi fareler, 2,4-D ve kontrol gruplarına ayrıldı. 2,4-D anne farelere LD30 dozu olan 338 mg/kg vücut ağırlığı dozundan 1/100 seyreltilerek üç günde bir

intraperitoneal (i.p.) olarak verildi. Kontrol grubuna da etanol aynı yolla verildi. Bu işlemler iki nesil boyun- ca yapıldı. Ikinci çapraz yavruların böbreğinde, enzim aktiviteleri spekrofotometrik olarak ölçüldü. CAT aktivitesi, 2,4-D grubunda, kontrol grubuna göre anlamlı olarak azaldı (p

Tam Metin: PDF