SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2 (2004)

Orbital psödotümör ve hipofiz makroadenom birlikteliği: MRG bulguları

Ahmet b, Elif Adanır, Mert Köroğlu, Bahattin Baykal, Gönül Kerman, Orhan Oyar

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2004 Haziran; 11(2)Orbital psödotümör ve hipofiz makroadenom birlikteliği: MRG bulgularıAhmet Yeşildağ, Elif Adanır, Mert Köroğlu, Bahattin Baykal, Gönül Kerman, Orhan OyarÖzet

Orbital psödotümör etiyolojisi ve patogenezi tam olarak bilinmeyen nonspesifik enflamatuar bir olaydır. Tüm orbital yumuşak doku kompartmanları lokal ya da diffüz olarak tutulabilir. Kliniğinde ani başlangıçlı göz ağrısı, göz kapaklarında şişme ve kızarıklık, göz hareketlerinde kısıtlanma ve propitoz görülebilir. Birtakım sistemik hastalıklar ile beraberliği literaturde tartışılmaktadır. Tanı genellikle klinik ve radyolojik olarak konur. Bu sunuda hipofiz makroadenomu ve orbital psödotümör birlikteliği olan 30 yaşındaki bir kadın olgu- nun MRG bulguları sunulmaktadır. Literatürde orbital psödotümör ve hipofiz makroadenomunun birlikteliği daha önce bildirilmemiştir.Anahtar Kelimeler: Hipofiz adenomu, Manyetik rezonans görüntüleme, orbita, psödotümörAbstractOrbital pseudotumor and hypophyseal macroadenoma association: MRI findings

Orbital pseudotumor is a nonspecific inflammatory process with unknown etiology and pathogenesis. All orbital soft tissue compartments can be involved locally or diffusely. Clinically sudden orbital pain, edema and eritema in eyelids, limitations in orbital movements and propitosis can be found. Association with some systemic diseases were being discussed in the literature. Diagnosis is usually made clinically and radiological- ly. In this report MRI findings of a 30 year old female patient with hypophyseal macroadenoma and orbital pseudotumor was described. Association of the orbital pseudotumor and hypophyseal macroadenoma was not reported previously in the literature.Keywords: Hypophyseal adenoma, Magnetic resonance imaging, Orbit, Pseudotumor

Tam Metin: PDF