SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2 (2004)

Çocukluk çağında lenfadenopatiler

Ali Ayata

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2004 Haziran; 11(2)Çocukluk çağında lenfadenopatiler


Ali AyataÖzet

Lenf nodları hücre dışı sıvıdan geçen immun hücrelerin yoğun olarak bulunduğu merkezlerdir. Sağlıklı çocuklarda ön-servikal, inguinal ve aksiller bölgede ele gelirler. Bunların büyümesi anlamına gelen "lenfadenopati" ise çocukluk döneminin sık karşılaşılan sorunlarından birisidir ve genellikle enfeksiyonlara geçici bir yanıt olarak, bazen de ciddi bir hastalığın habercisi olarak ortaya çıkmaktadır. Ayırıcı tanısı oldukça geniş olup, tanısal yaklaşımda ayrıntılı öykü ve fizik muayenenin rolü oldukça önemlidir.Anahtar kelimeler: Lenfadenopati, enfeksiyon, malignite.AbstractChildhood Lymphadenopathy

Lymph nodes are highly organized centers of immune cells that filter antigen from the extracellular fluid. Healthy children typically have palpable lymph nodes in the anterior cervical, inguinal, and often-axillary regions. Lymphadenopathy is one of the most common clinical problems encountered in pediatrics. The con- dition most commonly represents a transient response to infection diseases, but occasionally it might herald the presence of a more serious disorder. The differential diagnosis of lymphadenopathy is broad. A patient's medical history and review of systems can be important in narrowing this differential.Key words: Lymphadenopathy, infection, malignancy.

Tam Metin: PDF