SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 3 (2004)

Febril konvülziyonda yeni yaklaşımlar

Ali Ayata

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2004 Eylül; 11(3)


Febril konvülziyonda yeni yaklaşımlar


Ali AyataÖzet

Febril konvülziyonlar çocukluk çağı nöbetlerinin en sık görülen tipidir ve en sık olarak altı ay-beş yaş grubu çocuklarda görülür. Çoğu kez uzun dönemde önemli bir yan etkiye yol açmayan benign nöbetler olmakla bir- likte, ailede önemli ölçüde anksiyeteye yol açar. Basit ve komplike olmak üzere iki tipi vardır. Tedavide en önemli iki nokta; nöbetin kısa sürede kontrole alınması ve sonraki dönem için ailenin intermitan tedavi açısın- dan bilgilendirilmesidir.Anahtar kelimeler: Febril konvülziyon, risk faktörleri, intermitan tedavi.AbstractNew approaches to the febrile seizures

Febrile seizures are the most common form of childhood seizures, and most often occur between the ages of 6 months and 5 years. They are also very benign with no significant long-term effects, but can cause consider- able parental anxiety. Febrile seizures are divided into two types, simple febrile seizures and complex febrile seizures. Short-term seizure control of febrile status and careful parental counseling for intermittent treatment are the two most important targets of treatment.Keywords: Febrile seizures, risk factors, intermittent treatment.

Tam Metin: PDF