SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 4 (2004)

Deneysel hipertiroidinin erişkin sıçan testis dokusunda oluşturduğu histolojik değişiklikler

Meltem Özgüner, Altuğ Şenol, Mehmet Ural, Mehmet İşler

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2004 Aralık; 10(4)Deneysel hipertiroidinin erişkin sıçan testis dokusunda oluşturduğu histolojik değişikliklerMeltem Özgüner, Altuğ Şenol, Mehmet Ural, Mehmet IşlerÖzet

Amaç: Erişkin sıçanlarda deneysel hipertiroidi oluşturularak testis dokusundaki histolojik değişikliklerin ışık mikroskopik düzeyde incelenmesi amaçlandı. Materyal ve Metod: Ağırlıkları 230-280 gr olan 30 adet erişkin Wistar albino erkek sıçan kullanıldı. Grup I'e (Kontrol grubu) 10 gün serum fizyolojik, Grup II'ye 10 gün ve Grup III'e 20 gün , günde bir kez 250 mcg/kg L-tiroksin subkutan enjekte edildi. Tiroid fonksiyon testleri, Advia Centaur otoanalizörde kemilüminesans yöntemi ile çalışıldı. Histolojik inceleme için rutin takip yön- temleri uygulandıktan sonra elde edilen testis dokusu kesitlerinde her grup için ayrı ayrı Johnsen testiküler biyopsi skoru hesaplandı ve histolojik değerlendirme yapıldı. Bulgular: Spermiyogenezin değerlendirildiği Johnsen testiküler biyopsi skoru açısından gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p

Tam Metin: PDF