SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1995)

Başlangıç Kliniği Kemik Metastazları Olan Tiroid Karsinomu

M.Numan Tamer, Mehmet İşler, Harun Doğru, Gülsen Aydın, M.Kürşat Bozkurt, Ekmel Tezel, Mehmet Bahçeci

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Haziran; 2(2)


Başlangıç Kliniği Kemik Metastazları Olan Tiroid Karsinomu

M.Numan Tamer Mehmet İşler Harun Doğru Gülsen Aydın
M.Kürşat Bozkurt Ekmel Tezel Mehmet Bahçeci

Özet

Palpabl tiroid nodulu olmaksızın uzak metastazlanyla seyreden bir Hurthle celi tiroid karsinomu olgusu sunulmuştur. Özellikle yaygın kemik metastazları olan hastalarda ayırıcı tanıda tiroid kanseri düşünmenin önemi vurgulanmıştır.Anahtar Kelimeler: Tiroid karsinomu, kemik metastazı.AbstractA Thyroid Carcinoma Presenting Initially with Bone Metastases

A patient voith Hurthle celi thyroid carcinoma who had distant metastases without any palpable thyroid nodule was presented. in differential diagnosis of patients with widespread bone metastases, probability of thyroid carcinoma must be considered, especially.Key Words: Thyroid carcinoma, bone metastase.

Tam Metin: PDF