SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 4 (2004)

Ailesel akdeniz ateşi hastaliği'nda sakroiliak eklem tutuluşu: iki olgu sunumu

Ş.Ercan Tunç, Çağatay Arslan, Mehmet Şahin

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2004 Aralık; 10(4)Ailesel akdeniz ateşi hastaliği'nda sakroiliak eklem tutuluşu: iki olgu sunumuŞ.Ercan Tunç, Çağatay Arslan, Mehmet ŞahinÖzet

Az oranda görülmesi ve spondilartritler ile karıştırılabilmesi nedeniyle ailesel Akdeniz ateşi seyrinde sakroili- it gelişen iki olguyu sunmayı amaçladık. Her iki olguda da HLA-B27 testi negatif ve MEFV mutasyon analizi M694V için homozigot idi. Eklem yakınmaları düzenli kolşisin tedavisine rağmen mevcuttu. Tedavide klinik ve laboratuvar düzelmeyi sağlayabilmek için nonsteroid antiinflamatuar ilaçlarla birlikte sulfasalazin ve/veya kortikosteroid kullanılması gerekti.Anahtar Kelimeler: Ailesel Akdeniz ateşi, Seronegatif spondilartrit, Sakroiliit, MEFV geniAbstractFamilial mediterranean fever with sacroiliac joint involvement: Report of two cases

We report two cases of familial Mediterranean fever (FMF) with sacroiliac joint involvement. They had bilat- eral sacroiliitis and both were homozygous for M694V mutation of the MEFV gene. Both were HLA-B27 neg- ative. There were articular symptoms despite the ongoing colchicine treatment. Sulphasalazine and/or corti- costeroids are required in addition to non-steroidal anti-inflammatory drugs to achieve clinical and laborato- ry improvement.Keywords: Familial Mediterranean fever, Seronegative spondyloarthropathy, Sacroiliitis, MEFV gene

Tam Metin: PDF