SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 4 (2004)

Acil serviste baş ağrısına yaklaşım

N.Gökben Çetin, Önder Tomruk

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2004 Aralık; 10(4)


Acil serviste baş ağrısına yaklaşımN.Gökben Çetin, Önder TomrukÖzet

Başağrısı (BA), acil servislerde çok sık karşılaşılan bir semptomdur. Birçok hastalığa eşlik edebilen BA’na tanı koymada ve tedavisini planlamada klinik politikalar belirlemek önemlidir. Anamnez ve fizik muayene bulgu- ları tanısal testlerin seçiminde yol gösterici olurken, yapılan testlerin doğrultusunda farklı tedavi protokolleri belirlenmelidir.Anahtar Kelimeler: Başağrısı, acil servis, klinik yaklaşımAbstractApporach to headache ın emergency department

Headache is one of the most common symptoms seen in emergency departments. Establishing the differential diagnosis and management of headache is very important because it can be together with many diseases. Anamnesis and physical examination may help to distinguish the diagnosis methods. Different treatment pro- tocols should be planned in the light of these methods.Keywords: Headache, emergency department, management

Tam Metin: PDF