SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 3 (1995)

İnsan İntervertebral Diskinin Yapı ve Fonksiyonları

Erdal Kalkan, M. Ali Malas, S. Serpil Kalkan, Nuri Kaya, Hacı Kaymaz, Ahmet Dağtekin

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: Eylül 1995; 2(3)


İnsan İntervertebral Diskinin Yapı ve Fonksiyonları


Erdal Kalkan M. Ali Malas S. Serpil Kalkan Nuri Kaya Hacı Kaymaz Ahmet Dağtekin


Özet

Bu derlemede insan İntervertebral diskinin kısaca gelişme, beslenme ve innervasyomtndan bahsedildikten sonra; nukleus pulposus, annulus jibrosus ve kartilaj son plak gibi diski oluşturan yapılar detaylı olarak incelenmiştir. İntervertebral diskin yapısal elemanları, hidrostatik özellikleri, fonksiyonel ilişkileri ve mekanik davranışları gözden geçirilmiştir.Anahtar Kelimeler: İnsan İntervertebral diski, nukleus pulposus, annulus Jibrosus, kartilaj son plak.AbstractStructure and Functions of Hııman İntervertebral Dişe

in this paper, after mentioned shortly about development, feeding and innervation of human İntervertebral dişe, structures like nucleus pulposus, annulus fibrosus and cartilage end plate which forrnated dişe \vere revievoed in detail. Structural elements of İntervertebral dişe, hidrostatic features, junctional relations and mechanical attitudes \vere looked över.Key Words: Human İntervertebral dişe, nucleus pulposus, annulus fibrosus, cartilage end plate.

Tam Metin: PDF