SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1 (2005)

Çocuklarda beslenme alışkanlıklarının hematolojik parametreler ve eser elementler üzerine etkisi

Faruk Öktem, Hasan Yavrucuoğlu, Ayşen Türedi, Bahattin Tunç

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Mart; 12(1)Çocuklarda beslenme alışkanlıklarının hematolojik parametreler ve eser elementler üzerine etkisi


Faruk Öktem, Hasan Yavrucuoğlu, Ayşen Türedi, Bahattin TunçÖzet

Amaç: Hatalı beslenme alışkanlıkları, gelişme dönemindeki çocuklarda çeşitli bozukluklara yol açabilir. Bu çalışmanın amacı, sosyoekonomik ve kültürel düzeyi birbirinden farklı bölgelerde yaşayan ilköğretim çocuklarında beslenme alışkanlıklarını belirlemek ve bunun eser elementler ile hematolojik parametreler üzerine olan etkilerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, Isparta ilinde farklı sosyo-ekonomik bölgelerdeki iki ayrı ilköğretim okulundan rastgele seçilen 380 öğrenci arasında yapıldı. Ögrencilerin yaşları 8-15 yıl olup 183’ü kız, 197’si erkekti. Birinci grup (n:177) çocukların beslenmesi daha çok hayvansal gıdalar ve mayalı ekmek, ikinci grup (n: 203) çocukların ise baklagiller, unlu gıdalar ve mayasız yufka ekmeği idi. Parametrelerin karşılaştırılması için Student’s t-testi ve korelasyon analiz yöntemi kullanıldı.

Bulgular: Birinci grupta 4, ikinci grupta 38 çocuğun toprak yeme alışkanlığı saptandı (p

Tam Metin: PDF