SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1 (2005)

Kalp yetersizliği tedavi kılavuzlarına uymada kardiyologlar ile iç hastalıkları uzmanları arasındaki farklılıklar

Ercan Varol, Mehmet Özaydın, Banu Kale Köroğlu, Abdullah Doğan, Ahmet Altınbaş

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Mart; 12(1)


Kalp yetersizliği tedavi kılavuzlarına uymada kardiyologlar ile iç hastalıkları uzmanları arasındaki farklılıklar


Ercan Varol , Mehmet Özaydın , Banu Kale Köroğlu, Abdullah Doğan, Ahmet AltınbaşÖzet

Günümüzde kronik kalp yetmezliğinin teşhis ve tedavisini ele alan çok sayıda kılavuz bulunmaktadır. Klinik uygulamada hangi düzeyde bu kılavuzlara uyulduğu ve bunun hasta prognozuna etkisi bilinmemektedir. Bu çalışma, bir devlet hastanesi düzeyinde kardiyolog ve iç hastalıkları uzmanlarının kalp yetmezliği kılavuzlarındaki önerileri ne ölçüde uyguladıklarını araştırmak amacıyla yapıldı. Isparta Devlet Hastanesi’nde kalp yetmezliği tanısıyla yatan 256 hastanın (Kardiyoloji Kliniğinde 148, İç Hastalıkları Kliniğinde108 hasta) tedavi protokolleri incelendi. Kardiyologlar anjiyotensin konverting enzim inhibitörlerini (ACEi ) (%79’a karşın %69, p

Tam Metin: PDF