SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1 (2005)

İnsan fetuslarında tuba uterina morfolojisi: Morfometrik ışık mikroskobu çalışması

Osman Sulak, mehmet Ali Malas, Kadriye Esen, Esra Çetin, H.meltem Özgüner, Neslihan Cankara

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Mart; 12(1)İnsan fetuslarında tuba uterina morfolojisi: Morfometrik ışık mikroskobu çalışmasıOsman Sulak, Mehmet Ali Malas, Kadriye Esen, Esra Çetin, H. Meltem Özgüner, Neslihan CankaraÖzet

Çalışmamızda, fetal dönem boyunca tuba uterina’nın gelişiminin ışık mikroskopu düzeyinde incelenmesi amaçlandı. Bu araştırmada yaşları 10-40 hafta arasında değişen 80 adet insan fetusundan elde edilen 160 tuba uterina kullanıldı. Elde edilen materyaller rutin histolojik takip yöntemlerinden sonra Hemotoksilen-Eosin (H&E) ile boyanarak ışık mikroskobunda değerlendirildi. Elde edilen kesitlerde lümen çapı, total dış çap, tunika mukoza kalınlığı, tunika muskularis kalınlığı, tunika seroza kalınlıkları ölçüldü.

Tuba uterinanın mikroskopik ölçümlerinden lümen çapı, total dış çap, tunika muskularis ve tunika seroza kalınlığı ile gebelik yaşı arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edildi (p0.05). Fetal dönem boyunca tunika mukosa hariç elde edilen diğer parametrelerin gestasyonel yaş ile birlikte arttığı tespit edildi. Buna göre tuba uterina katmanlarının gebeliğin farklı trimesterlerinde geliştiği ve doğumdan sonra da gelişmeye devam ettiği söylenebilir.Anahtar kelimeler: Tuba uterina, fetus, mikroskopiAbstractMorphology of uterine tubes in human fetuses: Morphometric light microscopic study

We aimed to evaluate the development of uterine tubes during fetal period with light microscopy method. 160 uterine tubes taken from 80 human fetuses gestational aged between 10 and 40 weeks have been included in this study. Samples taken from the uterine tubes were prepared with routine histological method, stained with hematoxylin-eosin and they were evaluated under the light microscope. Total diameter, lumen diameter and thickness values of tunica mucosa, tunica muscularis and tunica serosa were measured. The correlation between the gestational age and data obtained from the measurements of total diameter, lumen diameter and thickness of tunica muscularis and tunica serosa have been determined. However, there was no statistically significant difference in tunica mucosa thickness measurement values by means of gestational age (p > 0.05). It has been observed that all parameters except the tunica mucosa thickness have increased by gestational age. According to this, we can conclude that the layers of uterine tube develop in different periods along the gestation and this development continues after birth.Key words: Uterine tube, fetus, microscobe.

Tam Metin: PDF