SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1 (2005)

Karın duvarındaki endometriozis odağının sintigrafi ile görüntülenmesi

Sevim Süreyya Çerçi, Celal Çerçi, Tansel Ansal Balcı, Halil Kömek, Nihat Kılınç

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Mart; 12(1)Karın duvarındaki endometriozis odağının sintigrafi ile görüntülenmesiSevim Süreyya Cerçi, Celal Cerçi, Tansel Ansal Balcı, Halil Kömek, Nihal KılınçÖzet

Endometriyozis üreme çağı kadınlarında oldukça sık görülen bir jinekolojik patolojidir.Rektus abdominis kasının içine yerleşen endometriyozis nadir görülen ve özellikle sezaryen ameliyatı sonrası ortaya çıkan bir patolojidir. Nadir görülen hastalığın günümüz gelişmiş görüntüleme yöntemlerine rağmen tanısındaki zorluklar devam etmektedir. Ultrasonografi (USG), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans Görüntüleme, İnce İğne Aspirasyon Biopsisi kullanılan tanı yöntemleridir. Yirmisekiz yaşındaki kadın hastaya menstrual döneminde yapılan USG ve BT’de her iki rektus kılıfı arasında yerleşim gösteren 2 cm çaplı kesin tanısı belirlenemeyen kitle tespit edildi. Yapılan eritrosit işaretleme sintigrafisinde kitle lokalizasyonunda radyotracer akümülasyonu görüldü. Tc-99m eritrosit işaretleme sintigrafisinin abdominal endometriyozis tanısında faydalı olabileceği düşünüldü.Anahtar kelimeler: Endometriyozis, Karın duvarı, Radyonükleid görüntüleme,Tc-99m eritrosit işaretleme.Abstract

Abdominal wall endometriosis imaged with

scintigraphy: report of a case

Endometriosis is a common gynecologic problem that is usually seen in the reproductive period. Abdominal endometriosis is a rare form of endometriosis especially seen after cesarean section, and diagnosis might be problematic. Ultrasonography (USG), computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), and fine-needle aspiration biopsy (FNAB) can be used as diagnostic procedures. On USG and CT done during the menstruation phase of a 28-year-old woman, an unidentified 2 cm diameter mass between the two rectus sheats is reported here. We perfomed red-blood cell scintigraphy and detected radiotracer accumulation on the localisation of the mass. We suggest that Tc-99m RBC scintigraphy is a useful method for diagnosis of abdominal endometriosis.Key words: Endometriosis, Abdominal wall, Radionuclide imaging, Tc-99m RBC.

Tam Metin: PDF