SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1 (2005)

Fetal akrani vakalarında erken tanı’nın önemi: iki olgunun sunumu

Hasan Şahiner

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Mart; 12(1)Fetal akrani vakalarında erken tanı’nın önemi: iki olgunun sunumu


Hasan ŞahinerÖzet

Fetal akrani kraniyal çatı kemiklerinin bir kısmı yada tamamının yokluğu, beynin ince bir zar veya deri ile kaplı olduğu çok seyrek ve fatal seyirli bir anomalidir. Biz son adet tarihine göre 17 ve 36 haftalık takipsiz iki ayrı gebedeki fetal akrani olgularını sunduk. İlk fetuste akrani ile birlikte vertebral kolonda defekt saptarken, diğer fetuste ek bir anomali yoktu. Akrani tanısı kafa kemiklerinin kalsifikasyonunun tamamlanmasından sonra ultrasonografi ile konulabilir. Fetal akranide hem maliyeti düşürmesi ve yapılan girişimi azaltması, hem de aileye verdiği psikolojik zararın az olması nedeniyle erken dönem tanı önemlidir.Anahtar kelimeler: Akrani, Erken tanı, Ultrasonografi, Nöral tüp defektiAbstract

In Importance of Early Diagnosis in Fetal Acrania: the reports of two cases

Fetal acrania is a very rare and fatal anomaly in which the scalp bones are totally or partially absent and the brain is covered with a thin membrane or skin. In this report we presented two cases of fetal acrani one at 17 weeks and the other at 36 weeks of gestation by last menstrual period which both has not been followed up antenatally. One of the fetuses had a defect in vertebral colon together with acrania but the other had no additional anomaly. Acrania can be diagnosed by ultrasonography after the completion of cranial ossification. The early diagnosis is crucial in fetal acrania to decrease the costs, the number of interventions and the psychological burden to the family.Key words: Acrania, Early diagnosis, US, Neural tube defect

Tam Metin: PDF