SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2 (2005)

Genel cerrahi dersinde görsel-işitsel araçların kullanılmasında öğrenci tercihleri

Ömer Rıdvan Tarhan, İbrahim Barut, Celal Çerçi, Sibel Yeşildal, Erol Eroğlu, Mahmut Bülbül

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Haziran; 12(2)
Genel cerrahi dersinde görsel-işitsel araçların kullanılmasında öğrenci tercihleriÖmer Rıdvan Tarhan, İbrahim Barut, Celal Çerçi, Sibel Yeşildal, Erol Eroğlu,Mahmut BülbülÖzet

Bu çalışmada tıp fakültesi öğrencilerinin derste kullanılan görsel araçlar ve ders notları hakkındaki tercihlerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Dönem IV, V ve VI öğrencilerine (n=114, 58 erkek, 56 kadın) anket uygulanmıştır. Ders anlatımında görsel araç kullanımının öğrencilerin hemen tamamı tarafından tercih edildiği saptanmıştır. Tepegöz (reflektör) yaygın olarak kullanılan bir görsel araçtır. Ancak öğrencilerin hemen hiç biri tepegözü tercih etmemektedir. Bununla birlikte öğrencilerin büyük çoğunluğu anlatılan dersle ilgili ders notu verilmesini istemektedir.Anahtar Kelimeler: Ders anlatma, öğrenci tercihleri, görsel-işitsel araçlarAbstractThe Preferences of Medical Students in Audio-Visual Tool used in General Surgery Lecture

In the present study, we aimed to determine medical students’ preference regarding visual tools used at the lecture and lecture handouts. A questionnaire was applied third, forth and sixth year students (n=114, 58male, 56 female). It was determined that, using visual tool in the lecture was preferred by almost all students. Reflector is widely used visual tool. But almost no students were preferred reflector. However majority of the students wish handouts concerned the lecture.Key Words: Lecturing, student preferences, Audio-Visual tools

Tam Metin: PDF