SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2 (2005)

Bilateral korpus hemorajikum kist rüptürüne bağlı Akut Batın : Olgu Sunumu

Hasan Şahiner, Okan Özkaya, Mekin Sezik, Nermin Karahan, Hakan Kaya

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Haziran; 12(2)
Bilateral korpus hemorajikum kist rüptürüne bağlı

Akut batın: olgu sunumuHasan Şahiner, Okan Özkaya, Mekin Sezik, Nermin Karahan, Hakan KayaÖzet

Korpus hemorajikum kisti corpus luteum veya ovaryan follikül kisti içine kanama olması sonunda oluşur. Birçok hasta asemptomatik olsa da özellikle kist rüptürü sonunda akut batın tablosu gelişebilir. Özellikle antikoagülan kullanan, konjenital kanama diatezi olan veya ovülasyon indüksiyonu yapılan hastalarda reprodüktif dönemleri süresince korpus hemorajikum kist rüptürü sıklığı fazladır. Literatürde şu ana kadar spontan sikluslarda bilateral korpus hemorajikum kist rüptürü vakası bulunmamaktadır Biz bilateral korpus hemorajikum kist rüptürü nedeniyle opere edilen bir hastayı literatür verileri ışığı altında sunduk.Anahtar kelimeler: Korpus hemorajikum kisti, Akut batın, UltrasonografiAbstractAcute Abdomene due to bilateral corpus hemorragicum cyst rupture: A case report

Corpus hemorrhagicum cysts are caused by the bleeding inside the corpus luteum or the ovarian follicle cyst. Although many of the patients are asymptomatic, acute abdomen can happen especially due to the cyst rupture. Corpus hemorragicum cyst rupture is seen frequently in patients on anticoagulant treatment, having hemorrhagic diatheses or taking ovulation induction during their reproductive periods. There are no case reports regarding bilateral corpus hemorrhagicum cyst rupture in the literature up to the present time. In this report, we presented a case of a patient operated with a diagnosis of bilateral corpus hemorrhagicum cyst rupture in the light of the literature.Key words: Corpus hemorrhagicum cyst, Acut abdomen, Ultrasonography

Tam Metin: PDF