SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2 (2005)

Erişkinde nadir bir akut karın sebebi olarak primer omentum torsiyonu: olgu sunumu

İbrahim Barut, Ömer Rıdvan Tarhan, Celal Çerçi, Hasan Dinelek, Mahmut Bülbül

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Haziran; 12(2)
Erişkinde nadir bir akut karın sebebi olarak primer omentum torsiyonu: olgu sunumuIbrahim Barut, Omer Ridvan Tarhan, Celal Cerci, Hasan Dinelek, Mahmut BulbulÖzet

Primer omentum torsiyonu, özellikle klinik bulguların nonspesifik olduğu akut karın ağrısının ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken nadir bir klinik tablodur. Akut karın ağrısına neden olan omentum torsiyonlu olgumuz literatür verileri ışığı altında sunulmaktadır. Her ne kadar bazı araştırmacılar tarafından konservatif tedavi yaklaşımının yeterli olacağı ileri sürülmüş olsa da primer torsiyonda oluşan iskemik omentumun eksizyonunun en ideal tedavi olacağı kanısındayız.Anahtar kelimeler: Omentum torsiyonu, akut karın, erişkin yaş grubuAbstractPrimary torsion of the omentum as a rare cause of

acute abdomen in adults: report of a case

Primary torsion of the omentum is a rare clinical entity that is seldom considered in the differential diagnosis for acute abdominal pain, especially as the clinical findings are so non-specific. The characteristic appearance of omental torsion and review of the literature with a case of primary omental torsion that was causing acute abdomen is presented. We believe that the excision of the ischemic omentum was curative treatment although some authors revealed the conservative management.Key words: Omental torsion, acute abdomen, adult.

Tam Metin: PDF