SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2 (2005)

Fetal büyümeye etki eden çevresel faktörler

Esra Çetin, M.Ali Malas

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Haziran; 12(2)


Fetal büyümeye etki eden çevresel faktörlerEsra Çetin, M. Ali MalasÖzet

Gebelikte, hava, su, gürültü, manyetik ortam ve kimyasal maddeler gibi çevresel faktörlerin zararlı etkilerinin olabileceği konusu günümüzde artan bir ilgi odağı haline gelmiştir. Çalışmamızda bu çevresel faktörlerin fetal büyüme üzerine etkileri ile ilgili literatürler gözden geçirildi. Çevresel etkenlerin gebelikte değişen feto-maternal fizyoloji sonucunda annenin sağlığı ile birlikte fetusun sağlık durumunu da etkileyebileceği belirtilmektedir. Çevresel kirlilik faktörlerinin özellikle düşük doğum ağırlığı, intrauterin büyüme geriliği, preterm doğum, spontan abortus ve fetal mortalite ile olan ilişkileri bildirilmiştir. Ayrıca çevresel kirliliğe maruziyetin nöral tüp defekti, yarık damak ve dudak, kardiyovasküler sistem defektleri, santral sinir sistemi, solunum sistemi ve üriner sistem defektleri gibi değişik doğum defektleriyle ilişkili olduğu da belirtilmektedir. Bu nedenle çevresel faktörlerin fetus üzerinde etkilerinin araştırılması için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.Anahtar kelimeler: Fetus, fetal büyüme, çevreAbstractEnvironmental Factors That Affect The Fetal Growth

The fact that some environmental factors like air, water, noise, magnetic fields and chemicals may have some harmful effects, continues to arouse more interest especially in last years. We have reviewed some literatures about the effects of these environmental factors on fetal growth. It has been reported that environmental factors can affect the feto – maternal health status in accordance with the altered physiological conditions during pregnancy. Among these unsolicited effects, there are some insults like low birth weight, intrauterine growth failure, preterm delivery, spontan abortus and fetal mortality. Furthermore, it has also been highlighted that exposure to environmental pollution is related with neural tube defects, cleft lip and palate, cardiovascular system defects and abnormalities in central nervous, respiratory and genitourinary systems. For this reason, further studies are needed to reveal the effects of environmental factors on fetal development more clearly.Key words: Fetus, fetal growth, environment

Tam Metin: PDF