SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 3 (2005)

Aile ve öğretmenlere verilen oral hijyen eğitiminin mental engelli çocukların ağız sağlığı durumu üzerindeki etkisi

Zühal Yetkin Ay, Erdal Eroğlu, Suha Türkaslan, F.Yeşim Bozkurt, H.Ramazan Yılmaz

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Eylül; 12(3)Aile ve öğretmenlere verilen oral hijyen eğitiminin mental engelli çocukların ağız sağlığı durumu üzerindeki etkisiZuhal Yetkin Ay, Erdal Eroğlu, Süha Türkaslan,
F. Yeşim Bozkurt, H. Ramazan YılmazÖzet

Fiziksel veya mental engelli çocuklarda ağız sağlığının sağlıklı yaşıtlarına göre daha kötü olduğu bilinmektedir. Farklı IQ seviyelerinin mental engelli çocuklarda ağız sağlığını etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, aile ve öğretmenlere verilen ağız hijyeni eğitiminin farklı IQ seviyelerine sahip çocukların ağız sağlığı durumu üzerindeki etkilerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesidir. Isparta Meslek Okulu.nda eğitim görmekte olan, yaşları 7 ve 23 arasında değişen (71 K, 95 E; yaş:14.10 ± 3.32) 166 öğrencinin ağız içi muayenesi yapıldı. Gingival Indeks (GI), Plak indeksi (PI), Diştaşı indeksi (DtI) ve DMFt kayıtları alındı.

Aile ve öğretmenlere mental engelli çocuklara yönelik ağız hijyen eğitimi verildi. Bir ay sonra tüm öğrencilerin arasından IQ seviyelerine göre (25-44 (n=34) ve 45-75 (n=34)) rasgele seçilen ve yaşları 7-18 arasında değişen 68 çocuk tekrar değerlendirmeye alındı. Yapılan karşılaştırmalarda (bağımsız örnekler t testi) PI ve DtI değerlerinin gruplar arasında anlamlı fark oluşturduğu (p0.05) saptandı. DMFt skorları 25-44 için 2,051, 45-75 için ise 1.949 bulundu. Eğitim öncesi ve sonrasında karşılaştırmada grup içi ve gruplar arası anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Babanın eğitim durumu ve aile ilgi düzeyi arasında kuvvetli korelasyonlar bulundu (p

Tam Metin: PDF