SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 3 (2005)

Isparta bölgesi kan donörlerinde hbsag ve anti-hcv seroprevalansı

Selçuk Kaya, Buket Cicioğlu Arıdoğan, Ali K. Adiloğlu, Mustafa Demirci

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Eylül; 12(3)Isparta bölgesi kan donörlerinde hbsag ve anti-hcv seroprevalansıSelçuk Kaya, Buket Cicioğlu Aridoğan, Ali K. Adiloğlu, Mustafa DemirciÖzet

Bu çalışmada Isparta Kızılay Kan Merkezindeki donör kayıtlarından HBsAg ve anti-HCV seropozitifliği retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 1998-2001 yılları arasında 19473 asker ve 6862 sivil donörden oluşan 26335 kan donörü verileri incelendi. Sivil donörlerde HBsAg ve anti-HCV pozitiflik oranları sırasıyla %2.39 ve %0.52 iken, asker donörlerde %4.26 ve %0.66 olarak bulunmuştur. Bu bulgular Isparta bölgesinin HBsAg ve anti-HCV seropozitiflik oranlarının Türkiye değerlerinin alt sınırında olduğunu göstermektedir.Anahtar kelimeler: kan donörü, asker donör, HBsAg, anti-HCVAbstractHBsAg and anti-HCV seroprevelance in blood donors in Isparta

This retrospective study was carried out in order to evulate the seropositivity of HBsAg and anti-HCV in blood donors in The Red Crescent Blood Center in Isparta. Data were evulated in 26335 blood donors that consisted of 19473 soldiers and 6862 civil donors during 1998-2001 period. HBsAg and anti-HCV positivity rate were 2.39% and 0.52% in civil donors and 4.28% and 0.66% in soldier donors respectively. These finding supported that the positivity rate of HBsAg and anti-HCV in Isparta were similar with low limit of Turkey.s prevelance.Key words: Blood donor, soldier donor, HBsAg, anti-HCV

Tam Metin: PDF