SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 3 (2005)

Gebe Hastada Ovaryan Torsion Tanısında MRG

Mert Köroğlu, Mustafa Yalçın, Bahattin Baykal, Harun Yıldız, Ahmet Yeşildağ, Orhan Oyar

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Eylül; 12(3)
Gebe Hastada Ovaryan Torsion Tanısında MRGMert Köroğlu, Mustafa Yalçın, Bahattin Baykal, Harun Yıldız, Ahmet Yeşildağ, Orhan OyarÖzet

Gebeliğinin ikinci trimesterinde MRG (Manyetik rezonans görüntüleme) ile tanı konulan vakayı sunuyoruz. Over torsiyonunun MRG bulguları torsiyon tarafındaki lokal inflamasyondan intraovaryan hemorajiye ve hatta hemoperitona kadar değişkenlik gösterebilir. Cerrahi acillerden olan bu patolojinin preoperativ tanısı fetal ve maternal morbiditeyi azaltmak için çok önemlidir.Anahtar kelimeler: Over, Torsiyon, Manyetik rezonans görüntüleme, GebelikAbstractMRI in the Diagnosis of Ovarian Torsion in a Pregnant Patient

We report a case of ovarian torsion during 2nd trimester of pregnancy which was diagnosed with MRI (Magnetic resonance imaging). MRI findings of ovarian torsion may vary from local inflammation in the twisted side, to intraovarian hemorrhage and to even hemoperitoneum. Preoperative diagnosis of this surgical emergency is very important to decrease fetal and maternal morbidity.Key words: Ovary, Torsion, Magnetic resonance imaging, Pregnancy

Tam Metin: PDF