SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 3 (2005)

Atriyal septal defektin eşlik ettiği bir hipertrofik kardiyomyopati vakasi

Ercan Varol, Mehmet Şahin, S.Murat Aslan, Mehmet Özaydın

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Eylül; 12(3)
Atriyal septal defektin eşlik ettiği bir hipertrofik kardiyomyopati vakasiErcan Varol, Mehmet Şahin, S. Murat Aslan, Mehmet ÖzaydınÖzet

Genel toplumda hipertrofik kardiyomyopati (HKMP) prevalansı % 0.2 civarındadır. HKMP ile birlikte olan atriyal septal defekt (ASD) ise oldukça nadirdir. Burada ASD nin eşlik ettiği bir HKMP vakasını sunuyoruz. Hastanın ailesi kardiyak kateterizasyonu kabul etmediğinden ve ekokardiyografik olarak tesbit edilen şant oranı düşük olduğundan (Qp / Qs: 1.2) hasta yakın medikal takibe alındı.Anahtar kelimeler: Hipertrofik Kardiyomyopati, Atriyal Septal DefektAbstractHypertrophic cardromyopathy associated with atrial septal defect, a case report

The prevelance of hypertrophic cardiomyopathy is 0.2 % in general population. Here we report a hypertrophic cardiomyopathy associated with atrial septal defect. Because of the refusal of the cardiac catheterization by the family of the patients and because of low shunt ratio (Qp / Qs: 1.2) detected echocardiographically, patient is under strict medical pursuit.Key words: Hypertrophic cardiomyopathy, Atrial septal defect

Tam Metin: PDF