SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 3 (2005)

Bukkal Mukozada Osseous Choristoma vakası

Özden Çandır, Nermin Karahan, Harun Doğru, Şerife Aydın

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Eylül; 12(3)
Bukkal Mukozada Osseous Choristoma vakasıOzden Candır, Nermin Karahan, Harun Doğru, Serife AydinÖzet

Choristoma anormal lokalizasyonda gelişen normal hücre kitlesi gibi görünen tümördür.

Ağız içi Osseous Choristoma çok görülmeyen bir lezyondur. Bu tür bir lezyonun bukkal mukoza da görülmesi çok seyrektir. Bukkal mukozada sadece 11 tane oseos choristome bildirilmiştir. Bunlardan hiç birisinde kollojen immunohistokimyasal olarak çalışılmamıştır.Anahtar kelimeler: Choristoma, bukkal mukoza, immunohistokimyaAbstractOsseous chorıstoma of the buccal mucosa

Choristoma is defined as a tumor like mass of normal cells that has developed in an

abnormal location. The intraoral osseous choristoma is an uncommon lesion. The occurence of such lesions in the buccal mucosa is extremely rare. Only 11 previous cases of osseous choristoma have been reported in the buccal mucosa. None of them was studied for collagen immunohistochemistry.Key words: choristoma, buccal mucosa, immunohistochemistry

Tam Metin: PDF