SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
Cilt 22, Sayı 4 (2015)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Silybum Marianum Bitkisinin İn Vitro Ortamda Karaciğer Kanseri Hücre Hatları Üzerine Etkisi Özet PDF
DİLEK BAYRAM, Alpaslan Gökçimen, Meral Öncü, İbrahim Aydın Candan, Meltem Özgöçmen
2.45 GHz radio frequency radiation exposure induced changes on rat testes and protective effects of vitamins E and C Özet PDF
CEMİL BİLKAY
Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerine Ökse Otu Ekstraktlarının Apoptotik Etkisinin Araştırılması Özet PDF
Esin SAKALLI ÇETİN
Isparta İl Merkezinde Görev Yapan Toplum Lideri Bazı Meslek Gruplarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi Özet PDF
Habibe Özçelik, Yonca Sönmez
KOAH alevlenme tanısıyla yatırılan hastaların ekonomik yükü ve maliyete etki eden faktörler Özet PDF
Sami Deniz, Jülide Çeldir Emre, Ayşegül Baysak, Özer Özdemir

Olgu Sunumları

AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSLÜ HASTA VE LERICHE SENDROMU Özet PDF
filiz alkaya solmaz, Pınar Karabacak, Mustafa Etli, Lütfi Yavuz, Hüseyin Okutan
A CASE OF HUGE KELOİD AT THE CHEEK Özet PDF
Salim Yüce, Kerem Polat, Emine Elif Altuntaş, Suphi Müderris, Abuzer Bekar
KONKA BULLOZA KAYNAKLI FUNGUS TOPU (MİÇETOMA) Özet PDF
Murat Şahan, Hamdi Sözen, Serhan Derin, Mehmet Deveer, ögür İlhan Çelik

Derlemeler

Migren patogenezinde oksidatif strese duyarlı TRP kanallarının rolleri Özet PDF
Ahmi ÖZ, Abdülhadi Cihangir UĞUZ
Metotreksat’ın Karaciğer ve Böbrekte Neden Olduğu Hasarda Oksidatif Stresin Rolü Özet PDF
İlkay Armağan