Cilt 5, Sayı 2 (1998)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Bta Stat Test ve İdrar Sitolojisinin Mesane Kanseri Tanısındaki Yeri Özet PDF
Ahmet Öztürk, Alim Koşar, T.Ahmet Serel, Muzaffer Keçelioğlu, Mehmet Tahoğlu, Kağan Doğruer, Aliye Sarı
Gebelikte Betametazon Uygulamasının Maternal Hematolojik Etkileri Özet PDF
Baha Oral, Tanju Mandal, Demir Özbaşar
Konjenital Kataraktlı Hastalarda Dermatoglifîkler Özet PDF
M.Hakan Polat
Erkek Çocuklarda Egzersiz Sonrası Proteinim Özet PDF
Günfer Turgut, Süleyman Demir, Osman Genç

Olgu Sunumları

Hipokloronatremik Metabolik Alkalozisle Seyreden İki Kistik Fibroz Olgusu Özet PDF
Ömer Ceran, İlke Özahi, Elif Özbey, Savaş İnan
Intramuskuler Hemanjiom Özet PDF
Aliye Sarı, Halil İ. Saraçoğlu, Özden Çandır, Mustafa Sarı
Bilateral m. piriformis ve n. fîbularis (peroneus) Communis Varyasyonu (Olgu Sunumu) Özet PDF
Mehmet Ali Malas, Osman Sulak, Ahmet Salbacak
Osteopoikilozis Özet PDF
Meltem Çetin, Tayfun Turgut, Ercan Çelik
Gastrik Karsinoid Tümör (Olgu Sunumu) Özet PDF
Celal Çerçi, Recep Çetin, Aliye Sarı, Salim Demirci

Derlemeler

Doğum Anestezisi ve Analjezisi Özet PDF
S.Cansun Demir, Okan Balcıoğlu, Yılmaz Atay, Cüneyt Evküre, Oktay Kadayıfçı