Cilt 5, Sayı 3 (1998)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Endometrial Patolojilerin Değerlendirilmesinde Transvaginal Ultrasonografinin Hassasiyeti Özet PDF
Baha Oral, Hakan Kaya, Meltem Çetin, Çağatay Göçen
Hemodiyaliz Diyalizer Reuse ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizinin Serum Lipoprotein(a)Düzeylerine Etkisi) Özet PDF
Fahrettin Gündoğan, Ahmet Yılmaz, Fatih Gültekin, Mehmet Gürbilek, Hüsamettin Vatansev
Pediyatrik Olgularda Caudal Blok Uygulamasında Klonidin ve Bupivakain Karşılaştırılması Özet PDF
Bahar Kuvaki, Zehra Şentürk, Semih Küçükgüçlü, Atalay Arkan
Kılıç Köyü 0-14 Yaş Grubu Erkek Çocuklarda İnmemiş Testis ve Retraktif Özet PDF
Aytül Çakmak, Mustafa Öztürk, Çağrı Savaş, Çağatay Eren
Primer Odak ve Lenf Nodulu Metastazlarında Tümör Diferansiasyonunun Karşılaştırılması Özet PDF
Rahime Kartal, Lema Tavlı, Aliye Sarı, Mustafa Cihad Avunduk
Cerebral PalsPli Çocuklarda Kranyal ve Fasiyal İndeks'ler Özet PDF
M.Ali Malas, Galip Akhan, Selami Akkuş, Ali Ayata

Olgu Sunumları

Granüler Hücreli Myoblastom (Olgu Sunumu) Özet PDF
Aliye Sarı, Özden Çandır, Halil İ. Saraçoğlu
Diafizyal Aklazi (Olgu Sunumu) Özet PDF
Meltem Çetin, Tayfun Turgut, Cem Ustaoğlu
Çocukluk Çağında Kranioserebral Ateşli Silah Yaralanması (Olgu Sunumu) Özet PDF
Memduh Kerman, N.Niyazi Kara, H.rıfat Koyuncuoğlu