Cilt 6, Sayı 1 (1999)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Kas Gevşekliği Gerektirmeyen Operasyonlarda Laringeal Maske (LMA) ile Endotrakeal Tüpün (ETT) Karşılaştırılması Özet PDF
Jale Çelik, Serdar Ekemen, Cemil Sabuncu
Isparta İli Gönen İlçesinde Guatr Sıklığı ve Bu Durumu Etkileyen Çeşitli Özet PDF
Mustafa Öztürk, Mehmet İşler, Mustafa Yorgancı
Semptomatik Basit Renal Kistlerin Klinik ve Laboratuar Araştırması Özet PDF
Alim Koşar, Ahmet Öztürk, T.Ahmet Serel, Meltem Çetin, Mehmet Tahoğlu, Muzaffer Keçelioğlu
Isparta Yedişehitler Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki 0-24 Aylık Bebek ve Çocuklarda Anne Sütü Alma Durumu Özet PDF
Mustafa Öztürk, Faruk Öktem, Mustafa Dinçtürk
Ondansetron for Primary Fain Relief in Ureteral Colic Özet PDF
Ülkü Ergene, John Fowler,, Özgür Karcıoğlu, Ziya Kırkalı
Meningoensefalit Komplikasyonu İle Seyreden İki Bruselloz Olgusu Özet PDF
Emel Türk Arıbaş, Zehra Abdulkadiroğlu, İbrahim Eryaman, Mehmet Bitirgen, Abdullah Yılmaz
Normal Spontan Yolla veya Sezaryenle Doğan Yenidoğanlarda Kranyofasiyal Morfometrik Boyutların Karşılaştırılması Özet PDF
M.Ali Malas, Hasan Çetin, Hakan Kaya, Ahmet Salbacak, Alper Aler, Osman Sulak
Fanconi Anemide Parmak İzi ve Avuç İçi Örnekleri Özet PDF
M.Hakan Polat
Primer Açık Açılı Glokom Olgularında Topikal Timolol ve Betaksolol Kullanımının Serum Lipoprotein Düzeyleri Üzerine Etkisi Özet PDF
Hasan Hayati Türker, Ercan Mensiz, Kenan Sönmez, Yavuz Bardak, Yusuf Özertürk
Primer Açık Açılı Glokom Olgularında ve Normal Olgularda Serum Trigliserid, Total Kolesterol ve Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Seviyeleri Özet PDF
Kenan Sönmez, Ercan Mensiz, Hasan Hayati Türker, Yavuz Bardak, Yusuf Özertürk

Derlemeler

Akneiform Erupsiyonlar Özet PDF
Pınar Yüksel Başak
Cumhuriyet Dönemi'nde Sağlık Hizmetleri Özet PDF
Mustafa Öztürk