Cilt 6, Sayı 2 (1999)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

A. Thyroidea Superior ile N. Laryngeus Superior'un Anatomik İlişkisi ve Klinik Önemi Özet PDF
Ali İhsan Kalkan, Ahmet Salbacak
Juvenil Hipertansiyonla Olgularda Dcrmatoglifık Özellikler Özet PDF
M.Hakan Polat, Metin Caner
Hellp Sendromlu Vakaların Değerlendirilmesi Özet PDF
Çetin Çelik, Ali Acar, Oğuzhan Gönenç, Hüseyin Görkemli, Metin Çapar, Cemalettin Akyürek
Erişkin ve Çocuklarda Egzersizin Üriner Kreatinin Atılımına Etkisi Özet PDF
Osman Genç, Günfer Turgut, M.Fehmi Özgüner, Bünyamin Kaptanoğlu, Gülen Vural
Majör Tükürük Bezlerinin Nonneoplastik Kitleleri Özet PDF
Mustafa Tüz, Nesrin Turhan, Nesrin Turhan, Recep Çetin, Recep Çetin, Mehmet Turanlı, Mehmet Turanlı, mehmet Taşel, mehmet Taşel
Maksiller Sinüs Tümörlerinde Cerrahi ve Kombine Edilmiş Tedavi Yöntemleri Özet PDF
Mustafa Tüz, Nesrin Turhan, Recep Çetin, Mehmet Turanlı, Mehmet Taşel
Rijit ve Fleksibl Sigmoidoskopi Hazırlığında İki Farklı Lavmanın Karşılaştırılması Özet PDF
Mehmet İşler, Rüya Özelsancak, Murat Koçer, Mehmet Bahçeci, Mustafa Aygündüz
Transüretral Prostat Rezeksiyonu Öncesinde Tek Doz Seftriakson Profilaksisi Özet PDF
Hakan Gemalmaz, Ömer Öğe, Ömer Öğe, Mehmet Dündar, Burçin Özeren
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Görsel Uyarılmış Potansiyeller Özet PDF
Savaş Yaşar, Bülent Oğuz Genç, Emine Genç, Orhan Demir, Mecit Süerdem
Alt Ekstremite Vasküler Yaralanmaları Özet PDF
Erdoğan İbrişim, Ahmet Öcal, Turhan Yavuz, Ali Kutsal
Serum Levels of Interleukin (IL)-lp, sIL-2R, IL-6, IL-8 and TNF-a in Chüdren with idiopatine Nephrotic Syndrome Özet PDF
Aydın Ece, Leyla Çolpan, Mehmet Emin Yılmaz, Fuat Gürkan, Kenan Haspolat
Kronik Hemodializ Olgularında Bulbokavernöz Refleks Özet PDF
Süleyman Kutluhan, Abdullah Özkardeş

Olgu Sunumları

Subcutaneous Inguinal Hydatid Cyst Simulating Incarcerated Inguinal Hernia: Özet PDF
Recep Çetin, Meltem Çetin, Celal Çerçi, Mahmut Bülbül

Derlemeler

Acil Tıp Hizmetleri Organizasyonu (ATHO) Özet PDF
Ülkü Ergene, Erdoğan İbrişim