Cilt 6, Sayı 3 (1999)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Ratlarda Sisplatin İle Oluşturulan Gastrik Distansiyon ve Buna Bağlı Histopatolojik Değişiklikler Üzerine Sıvı Elektrolit Tedavisinin Etkisi Özet PDF
Osman Güler, Hanefi Özbek, Murat Karayel, Serdar Uğraş, Yavuz Eryavuz, Muammer Karaayvaz
Tanısal Sigmoidoskopi Olgularımızın Değerlendirilmesi Özet PDF
Mehmet İşler, Murat Koçer, Mehmet Bahçeci, Rüya Özelsancak, Mustafa Aygündüz
Gebeliğe Bağlı Hipertansiyon Olgularının Analizi Özet PDF
Ali Acar, Çetin Çelik, Oğuzhan Gönenç, Metin Çapar, Cemalettin Akyürek
Erken (28-37. Gebelik Haftaları Arasında) Doğumlarda Mediko-Sosyal Risk Faktörlerinin İncelenmesi Özet PDF
Şükran Kopal, Ali Acar, Ünzile Girişgin, Metin Çapar, Cemalettin Akyürek
Infertilite ve Endometriozis Özet PDF
Metin Çapar, Ali Acar, Harun Toy, Mehmet Çolakoğlu, Cemalettin Akyürek
A. Thyroidea Superior ile N. Laryngeus Superior'un İlişkisinin İnsan Fetuslannda Araştırılması Özet PDF
Ahmet Salbacak, Aynur Emine Çiçekçibaşı
Foramen Ovale'nin 2. ve 3. Trimestr İnsan Fetuslarmda Morfolojik ve Morfometrik Olarak İncelenmesi Özet PDF
Ahmet Salbacak, İ.İlknur Uysal
Hematological Parameters in the Volatile Substance Sniffers Özet PDF
Ruşen Dündaröz, Süleyman Ceylan, Metin Denli, Cengizhan Açıkel, Elvan Balım, Tahir Özışık
Administration of Anticonvulsant Drugs by the Intraperitoneal Route Özet PDF
Ruşen Dündaröz, Tuncer Değim, Ali Sızlan, Mehmet Yaşar, Metin Denli, Uğur Tamer

Olgu Sunumları

Erişkin Bir Kadavrada Tek Taraflı Kriptorşiti Olgusu Özet PDF
Mehmet Ali Malas, Osman Sulak, Aliye Sarı, Alpaslan Gökçimen
Osteoblastik Osteitis: Olgu Sunumu Özet PDF
Ömer Etlik, Osman Temizöz, Nurten Sakarya, M.Emin Sakarya

Derlemeler

Menisküs Lezyonları; Güncel Yaklaşım Özet PDF
Nurettin Heybeli, Ethem Faruk Mumcu