Cilt 6, Sayı 4 (1999)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Kal a-Azarlı Bir Çocuk Vakası Özet PDF
Bahattin Tunç, Hasan Çetin, Habibe Gür Özen
Fetal Dönem Boyunca Umbilikal Damarların İntraabdominal Bölümünün Işık Özet PDF
M.Ali Malas, Osman Sulak, Alpaslan Gökçimen, Aliye Sarı
Fenobarbital Uygulamasında Intravenöz ve Intraosseöz Yolların Karşılaştırılması Özet PDF
Ruşen Dündaröz, A.Zafer Çalışkaner, Tümer Türkbay, Ali Sızlan, Tuncer Değim, Faysal Gök, Tahir Özışık
Depresyon İçin Fluoksetin Tedavisi Gören Kadınlarda Sister-Chromatid Exchange Analizi Özet PDF
Ruşen Dündaröz, A.Zafer Çalışkaner, Tümer Türkbay, Faysal Gök, Nesrin Dilbaz, Volkan Baltacı
Bir Doğal Afette Kemik Enjeksiyon Tabancası Kullanarak İntraosseöz İnfüzyon Özet PDF
mehmet Yaşar, Ruşen Dündaröz, Ali Sızlan, Barbaros Baykal, Metin Denli, Tahir Özışık
Isparta İlindeki sağlık Ocaklarının Tanı ve Tedavi Olanakları Özet PDF
Osman Günay, Ahmet Nesimi Kişioğlu
Çinko ve Melatonin Eksikliğinin Rat Testisleri Üzerine Histoloji Etkileri Özet PDF
Ahmet Öztürk, Abdulkerim Kasım Baltacı, Cem Şeref Bediz, Salim Güngör, Ali Ateş
Balıkesir Merkez 6 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesinde Çocuk Sahibi Annelerin Emzirmeleri Hakkında Bir Araştırma Özet PDF
Ahmet Nesimi Kişioğlu, Fazilet Tüfekçi, Nuriye Karadağ, Selma Başkurt
Balıkesir Merkez 7 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-6 Yaş Çocuk Sahibi Annelerin Beslenme Konusundaki Bilgi ve Davranışları Özet PDF
Fazilet Tüfekçi, Nuriye Karadağ, Selma Başkurt, Ahmet Nesimi Kişioğlu
Benign Prostat Hiperplazisinde ve Prostat Adenokanserinde Prostatik İntraepiteliyal Neoplazi (PIN) Oranı Özet PDF
Hakkı Perk, Zekeriya Gümüş

Derlemeler

Total Kalça Artroplastisi (Tarihçe ve Gelişim) Özet PDF
Nurettin Heybeli, Ethem Faruk Mumcu
Prostatın Primer Transizyonel Hücreli Karsinoması; Suprapubik Prostatektomiden Sonra Alt Üriner Trakt Obstrfiksiyonunım Beklenmeyen Bir Nedeni: Bir Olgu Sunumu Özet PDF
Hakkı Perk, Zekeriya Gümüş