Cilt 2, Sayı 3 (1995)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Sağlık Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin AİDS Hakkındaki Özet PDF
Said Bodur, Semin Güler, Mustafa Altındiş
Sigara Kullanımının Solunum Fonksiyon Testlerine Etkisinin Özet PDF
Ahmet Akkaya, Mehmet Ünlü
Prostat Hiperplazili Hastaların Rezidûel İdrar Miktarını Saptamada Pelvik Ultrasonografînin Etkinliği Özet PDF
Alim Koşar, T. Ahmet Serel, Kağan Doğruer, Mehmet Tahoğlu, Muzaffer Keçelioğlu, Ahmet Öztürk
Sağlıklı Kişilerde Cinsiyetler Arasında Görsel Uyarılmış Potansiyellerin Karşılaştırılması Özet PDF
Galip Akhan, Sadettin Çalışkan, Halit Karaca
Isparta Bölgesindeki İlkokul Öğrencileri Arasında Barsak Parazitleri Özet PDF
Bahattin Tunç, Muzaffer Aydemir, Birdal Yorgancıgil, Mustafa Demirci
Enüresis Noktürna Tedavisinde İmipiramin ve Elektro-Akupunktur Özet PDF
T.Ahmet Serel, Kadri Anafarta, Levent Işıkay, Sahir Kılıç Sahir Kılıç, Nihat Arıkan Nihat Arıkan, Y.Z. Müftüoğlu, Yüksel Keçik
Epileptik Hastalarda Serum Bakır ve Çinko Düzeyleri Özet PDF
Galip Akhan, Ahmet Koyu, Mehmet Akdoğan, Rüya Altan, Halit Kara
Etimesgut Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniğine Başvuran Hastaların Epidemiyolojik Özellikleri Özet PDF
Harun Doğru, Oğuz İnceer
0-7 Yaş Arası Çocukluk Dönemi Boyunca Conus Medullaris Vertebral Sonlanma Seviyesinin Ultrasonografi ile Tesbiti Özet PDF
Mehmet Ali Malas, Ahmet Salbacak, Beytullah Köylüoğlu, İbrahim Erkul, Saim Açıkgözoğlu, Mustafa Büyükmumcu
Kronik Böbrek Yetmezlikti Hastalarda Eritrosit Antioksidan Defans Özet PDF
Namık Delibaş, Fehmi Özgüner, M.Numan Tamer
Kronik Sinüzitli Hastaların Preoperatif Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Değeri Özet PDF
Orhan Gedikli, Harun Doğru, Fehmi Döner, Meltem Çetin, Murat Tan, Murat Yarıktaş
Çeşitli Klinik Tanılarla İzlenen Hastalarda Subklavian Kateter Kültür Özet PDF
Mustafa Sünbül, Mehmet Bitirgen, Emel Türk Arıbaş
Habituel Abortus Vakalarında C3-C4 Değerleri Özet PDF
Yılmaz Atay, İ.Cüneyt Evrüke, Levent Toksöz, Aytekin Altınbaş

Olgu Sunumları

Karbonmonoksit Zehirlenmesi Sonucu Oluşan Demans (Olgu Sunumu) Özet PDF
Galip Akhan, Nezihi Eren, Meltem Çetin

Derlemeler

İnsan İntervertebral Diskinin Yapı ve Fonksiyonları Özet PDF
Erdal Kalkan, M. Ali Malas, S. Serpil Kalkan, Nuri Kaya, Hacı Kaymaz, Ahmet Dağtekin
Serbest Radikaller Özet PDF
Namık Delibaş, Ramazan Özcankaya
Çocuklarda Torakolomber Vertebra Kırıkları Özet PDF
Remzi A. Özerdemoğlu, Ufuk Aydınlı
Toksik Şok Sendromu Özet PDF
Emel Türk Arıbaş