Cilt 7, Sayı 2 (2000)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Isparta'da Sağlık Ocaklarında Yapılan Ev Halkı Tespit Fişi (ETF) Çalışmalarının Değerlendirilmesi Özet PDF
Reha Demirel, Mustafa Öztürk, A.Nesimi Kişioğlu, Sema Kırbıyık
SSK Kayseri Hastanesine Başvuran SSK Mensuplarının Çeşitli Sağlık Kuruluşlarından Yararlanma Durumu Özet PDF
Mustafa Öztürk, Serpil Küçük, A.Tevfik Ozan, A.Nesimi Kişioğlu
Epidural Anestezi Sonrası Görülen Titremenin Tedavisinde Tramadol Hidroklorid Kullanımı Özet PDF
Sema Tuncer, Jale Çelik, Alper Yosunkaya, Lütfiye Pirbudak, Şeref Otelcioğlu
Uludağ'daki Su Kaynaklarının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Özet PDF
Uğur Günşen, Şahsene Anar, Handan Gündüz
Kolon Karsinomlarmda Grade'i Oluşturan Histopatolojik Parametrelerin Bölgesel Lenf Ganglionu Ketastazlarına Etkisi Özet PDF
Aliye Sarı, Nermin Karahan, Şerife Aydın, Mustafa Sarı, Recep Çetin
Depo kanlarına ilave edilen yüksek doz vitamin C'nin eritrosit parametreleri üzerine etkisi Özet PDF
Fatih Gültekin, Mehmet Akdoğan, Bahattin Tunç, İbrahim Kılınç, Recep Sütçü
Bursa'da Faaliyet Gösteren Sanayi Kuruluşlarının Kirletici Etkilerinin Araştırılması Özet PDF
Uğur Günşen, Şahsene Anar
Isparta İl Merkezi'ndeki Erkek Berberlerin Hepatit-B Hakkındaki Bilgi Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Özet PDF
A.Nesimi Kişioğlu, Mustafa Öztürk, Reha Demirel, Ersin Uskun, Sema Kırbıyık
Isparta Sağlık Ocaklarının 1996 ve 2000 Yılları Karşılaştırmalı Tanı Ve Tedavi Olanaklarının Değerlendirilmesi Özet PDF
A.Nesimi Kişioğlu, Mustafa Öztürk, Sema Kırbıyık, Reha Demirel, Osman Günay
Isparta Gülistan ilköğretim Okulu Göz Taraması Özet PDF
Mustafa Durmuş, Ercan Mensiz, Mustafa Öztürk, Aytül Çakmak, Atilla V. Kuşçu, Arzu Üzüm, Ruşen Gökuç
Gastrointestinal Sistem Malignitelerinde Preoperatif Radyolojik Görüntülemenin Rolü Özet PDF
Koray Okur, Recep Çetin, Meltem Çetin, Mahmut Bülbül

Olgu Sunumları

Oksijen Tüpü İçerisinde Nitrojen: İki Vaka Nedeniyle Özet PDF
Sadık Özmen, Lütfi Yavuz, Sema Tuncer, Şeref Otelcioğlu

Derlemeler

Tiroid Hastalıklarında Ultrasonografik Tanı Özet PDF
Meltem Çetin