Cilt 7, Sayı 3 (2000)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Polypropylen Mesh ve Endotacker Kullanılarak Yapılan Laparoskopik Ekstraperitoneal Burch Kolposüspansiyonun Uzun Dönem Sonuçları Özet PDF
Serpil Aydoğmuş, Hüseyin Aydoğmuş, Sefa Kelekçi, Ertan Aydın, İsmet İnan
Prematüre Bebeklerde Retinopati (ROP) İnsidansı ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi Özet PDF
Tamay Özkasacı, Şule Zilan, Nilgün Gökyayla, Serpil Yılmaz, Feray Güven, Aysu Say
Leomyoma Uteri Tedavisinde Buserelin Kullanımı ve Sonuçları Özet PDF
İsmen İnan, Selma Tokuçoğlu, Levent Yaşar, Sefa Kelekçi, Hüseyin Aydoğmuş, Serpil Aydoğmuş
Isparta'da Anne Sütü Verme Eğilimi ve Anne Sütü Vermeyi Bırakma Nedenleri Özet PDF
Serpil D. Aydın, Gülşen Olgun
Isparta'da 2000 Yılı Polio Aşı Kampanyasında Halkın Kampanya ve Poliomyelit Hakkındaki Bilgileri Özet PDF
Mustafa Öztürk, A.Nesimi Kişioğlu, Reha Demirel
Isparta Bölgesinde Tiroid Nodulu Olan. Hastaların Patoloji, Ultrasonografi ve Sintigrafi Bulgularının Karşılaştırılması Özet PDF
Mustafa Yıldız, Tahsin Minkar, Mehmet Numan Tamer
Anne Sütü Verme Eğilimlisin Yaş, Eğitim Durumu ve Sosyo - Ekonomik Düzeye Göre Dağılımı Özet PDF
Serpil D. Aydın, Gülşen Olgun
Kayseri SSK Hastanesi Dahiliye Polikliniği Yoğunluğunun Değerlendirilmesi Özet PDF
A.Nesimi Kişioğlu, Fevziye Çetinkaya
Yüksek bakır ile çinkonun böbrek ve kalp üzerine etkileri Özet PDF
Sebahat Turgut, Meltem Ercan, Günfer Turgut, Mehmet Zencir, Osman Genç

Olgu Sunumları

A Psoriasis Case With Different Clinical Forms Özet PDF
Mehmet Yıldırım, Demet Kesici, Vahide Baysal, Hümeyra Öztürk

Derlemeler

Tazaroten ve Dermatolojide Kullanım Alanları Özet PDF
Çağnur Özcanlı, Vahide Baysal