Cilt 7, Sayı 4 (2000)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Perimenozal Menometrajisi olan kadınlarda, Transvaginal Ultrasonografi ile Ölçülen Endometrium kalınlığının ve Probe Küretaj ile yapılan Endometrial Örneklerinin Histopatolojik sonuçlarıyla Karşılaştırılması Özet PDF
Serpil Aydoğmuş, Hüseyin Aydoğmuş, Sefa Kelekçi, Selma Tokuçoğlu
Premature Bebeklerde Germinal Matrix İntraventriküler Hemoraji ve Periventriküler Lökomalazi Sıklığı ve Risk Faktörleri Özet PDF
Tamay Özkasacı, Emine Kavas, Serpil Değirmenci, Nilgün Gökyayla, Gamze Kılıçoğlu, Feray Güven, Aysu Say
Preterm Eylemin Erken Tanısında Serviginal Prolaktin Değeri Özet PDF
Hüseyin Aydoğmuş, Sefa Kelekçi, Serpil Aydoğmuş, Selma Tokuçoğlu
Helicobacter Pylori Eradikasyonunda kısaSüreli Uygulanan Dörtlü Tedavinin Etkinliği Özet PDF
Serpil D. Aydın, Tankut Köseoğlu, Faruk çetin
Isparta'da Yurtta kalan Üniversite Öğrencilerinin sigara İçme durumu ve Anksiyete İle İlişkisi Özet PDF
Mustafa Öztürk, Aytül Çakmak
Abdominal Histerektomide Vaginel Antisepsi İçin Klindamisin Krem Özet PDF
Sefa Kelekçi, Selma Tokuçoğlu, Meltem Erhan, M.Cengiz Tatar
Intraventriküler Hemoraji ve Evre 3 Retinopati Özet PDF
Tamay Özkasacı, Nilgün Gökyayla, Şule Zilan, Gamze Kılıçoğlu, Serpil Değirmenci, Feray Güven, Aysu Say
SDÜ Hastanesi Polikliniklerine Başvuranların Hastane Hizmetlerinden Memnuniyet Durumları Özet PDF
Sema Kırbıyık, Malik Doğan, A.Nesimi Kişioğlu, Mustafa Öztürk

Olgu Sunumları

Gebeliğin İntrahepatik Kolestazı: İki Olgu Sunumu Özet PDF
Handan Kelekçi, Peter K. Kohl, Sefa Kelekçi, Ömer Klavuz

Derlemeler

Fotodinamik Tedavi Özet PDF
Demet Kesici, Mehmet Yıldırım
Çocuklarda Akut Skrotal Bulguların Değerlendirilmesi Özet PDF
Kevser Özdemir, Çağrı Savaş