Cilt 2, Sayı 4 (1995)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

İsparta Yöresinde Allerjik Astma ve Allerjik Rinitli Olgularda Prick Test ve Total IgE Sonuçlarının Değerlendirilmesi Özet PDF
Ahmet Akkaya, Mehmet Ünlü, Nalan Uygun
İsparta İlindeki Üç İlkokulda Beta Hemolitik Streptokok Görülme Özet PDF
Bahattin Tunç, Muzaffer Aydemir, Birdal Yorgancıgil, Harun Doğru, Mustafa Demirci
Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Serum Lipid Düzeyleri Özet PDF
Namık Delibaş, Orhan Gedikli, Harun Doğru, Veysel Tahan
Allerjik Bronş Astma'lı Hastalarda İnhale Budesonid Tedavisinin Kan Lipid Düzeylerine Etkileri Özet PDF
Namık Delibaş, Ahmet Akkaya, Harun Doğru
İnternlerin Beslenme ile İlgili Tutumları ve Diyet Tedavisi Bilgi Düzeyleri Özet PDF
Said Bodur, Çigdem Çatalkaya
Tamponsuz Septum Cerrahisi Özet PDF
Harun Doğru, Orhan Gedikli, Fehmi Döner, Belma Pehlivan
Entübasyonu Kolaylaştırmak İçin Kullanılan Süksinilkolin ile Vekuronyum'un Sezaryen Girişimlerinde Karşılaştırılması Özet PDF
Solmaz GÜNAL, Süreyya Gültekin, Nurten ÜNAL
Migrende Serebral Serotonin Aktivitesinin VEP'teki Yansıması Özet PDF
Yüksel Sandıkçı, Orhan Demir, Orhan Demir
Tonsil Anestezisinde Bupivakain ve Lidokain Kullanımının Postoperatif Ağrı Yönünden Karşılaştırılması Özet PDF
Adnan Ünal, Asım Aslan, Ali Titiz, Hülya Yüksel, Yıldırım Nalça

Olgu Sunumları

Rotatuar Nöbet Şeklinde Oluşan Vizuel Refleks Epilepsi(Olgu Sunumu) Özet PDF
Galip Akhan
İntrakranial Kavernomalar (Olgu Sunumu) Özet PDF
Erdal Kalkan, Galip Akhan, Hasan R. Koyuncuoğlu, Gülsen Aydın, Hacı Kaymaz, Aliye Sarı, Ahmet Dağtekin

Derlemeler

Melatonin ve Klinik Önemi Özet PDF
Özgüner Fehmi, Ramazan Özcankaya, Namık Delibaş, Ahmet Koyu, Sadettin Çalışkan
Septik Artritte Prognozu Etkileyen Faktörler Özet PDF
Remzi A. Özerdemoğlu, Hüseyin Yorgancıgil
Masif Hemoptizi (Bir Olgu Nedeniyle) Özet PDF
Ömer Soysal, H.Berat Cihan, Metin Gülcüler, Öner Gülcan, Hasan Özdemir, Mustafa Paç
Trakeotomi Özet PDF
Hüseyin Dere, Suat Turgut, İbrahim Özcan, Can Koç, Cafer Özdem